Bildskapare A-Ö Historiskt Geografiskt Om satirarkivet FiB Kontakta oss  
Klicka för att se förstoring
Arthur Ståhle | En själasörjare
Ståhle svarade själv för merparten av de skarpt satiriska texterna i KLATSCH. Bilderna i tidningen, som ofta illustrerade de aktuella händelser som beskrevs i artiklarna, gjordes av flera olika konstnärer. Tyvärr har det inte varit möjligt för oss att spåra vilka dessa var. Användning av visade bilder
Klatsch nummer 13 år 1914.


« Tillbaka till aktuell söklista


Arthur Ståhle
1881-1926 Arthur Ståhle växte upp i Karlskrona. Utbildades till underofficer och tjänstgjorde vid flera svenska regementen. 1911 återvände han till Karlskrona och arbetade som journalist vid Blekinge Läns Tidning. Sommaren 1913 startade kan KLATSCH, tidning för skämt och allvar. Tidningen stämplades snabbt som en skandaltidning men karakteriseras bättre som ett samhällskritiskt organ som använde sig av provocerande arbetsmetoder. Ståhle var principfast och orädd och angrep utan tvekan missförhållanden inom överheten. Detta ledde till att han ett flertal gånger dömdes för tryckfrihetsbrott och tillbringade flera år i fängelse. Vid två tillfällen, i februari och mars 1915, utsattes Ståhle för svår misshandel av sjöofficerare och andra samhällsbevarare. Avbasningens syfte var Ståhles omvändelse och inrangering bland samhällsnyttiga medborgare. KLATSCH hade en upplaga på ca 3500 ex. April 1915 gick Ståhle i konkurs och flyttade till Stockholm där tidningen började utges i september samma år. Januari 1916 flyttade tidningen till Malmö. Det sista numret utgavs troligen i mars 1918. Uppgifterna om Ståhle är hämtade ur Gunnar Siöströms bok Karlskronas orädda gissel, Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona 1987. Det finns möjlighet att beställa skriften genom FiBs Blekingeavdelning, e-post ulf@bjeren.se.