Bildskapare A-Ö Historiskt Geografiskt Om satirarkivet FiB Kontakta oss  
Klicka för att se förstoring
Per Otto Adelborg | Riksdagen i Norrköping år 1800
Gustaf IV Adolf (1778-1837) blev konung år 1792 vid tretton års ålder och förklarades på sin artonårsdag myndig att regera sitt land. En grupp äldre rådgivare skulle utgöra hans stöd men på Adelborgs satiriska allegori ser vi hur han i stället förblindas av män som täcker över hans ögon med en bindel.
Finlands nationalmuseum, foto Timo Syrjänen.

« Tillbaka till aktuell söklista


Per Otto Adelborg
1781-1818

Född i Lovisa, Finland. Vid sidan av sin militära karriär, som avslutades med att han blev utnämnd till överstelöjtnant i armén 1814, var han flitigt verksam som tecknare. Känd som upphovsmannen till en serie av tjugoen stycken synnerligen hätska, anonymt utgivna teckningar, Karikatyrer öfver konung Gustaf IV Adolfs regering.

Användning av visade bilder