Bildskapare A-Ö Historiskt Geografiskt Om satirarkivet FiB Kontakta oss  
Klicka för att se förstoring
 Chittaprosad | Quit India
Quit India Movement ( "Lämna Indien-rörelsen") var ett upprop för omedelbar indisk självständighet utfärdat av Gandhi 8 augusti 1942, och följde den resolution som antagits av Kongresspartiet 14 juli 1942, där partiet krävde fullständig självständighet från britterna.

« Tillbaka till aktuell söklista


 Chittaprosad
1915 -1978

Chittaprosad studerade på mitten av 1930-talet vid Chittagongs statliga skola. Han anslöt sig till gräsrots-rörelsen som motsatte sig både det koloniala förtrycket och landägarnas feodala folkförtryck. Han vägrade att acceptera kastsystemet och använde därför aldrig under hela livet sitt braminska efternamn Bhattacharya.

Från mitten av 1930-talet skrev han artiklar och gjorde linoleumsnitt och träsnitt som skarpt kritiserade det feodala och koloniala systemet.

År 1943 beskrev han den stora bengaliska svälten i olika kommunistiska tidskrifter. Han publicerade Hungry Bengal som var en provokativ attack på den politiska och sociala makten. Myndigheterna beslagtog den nästan genast.

Från 1946 var Chittaprosad bosatt i Bombay. Han lämnade några år senare kommunistpartiet men fortsatte att arbeta politiskt. Mot slutet av livet ägnade han mycket tid åt världsfreds-rörelsen och stödet åt fattiga barn.

Användning av visade bilder