Bildskapare A-Ö Historiskt Geografiskt Om satirarkivet FiB Kontakta oss  
Sverige   |   Europa   |   Övriga världen
Klicka för att se förstoring
Per Otto Adelborg | Gustaf IV Adolf som Don Quijote
Redan 1799 bröt Sverige under ledning av Gustaf IV Adolf de diplomatiska förbindelserna med Frankrike. År 1805 anslöt han sig till Frankrikes fiender och inträdde i den tredje koalitionen när den bildades.
Adelborg visar honom som en löjlig Don Quijote bekämpande väderkvarnen Napoleon.
Kungliga biblioteket.

« Tillbaka till aktuell söklista


Per Otto Adelborg
1781-1818

Född i Lovisa, Finland. Vid sidan av sin militära karriär, som avslutades med att han blev utnämnd till överstelöjtnant i armén 1814, var han flitigt verksam som tecknare. Känd som upphovsmannen till en serie av tjugoen stycken synnerligen hätska, anonymt utgivna teckningar, Karikatyrer öfver konung Gustaf IV Adolfs regering.

Användning av visade bilder