Bildskapare A-Ö Historiskt Geografiskt Om satirarkivet FiB Kontakta oss  
Sverige   |   Europa   |   Övriga världen
Klicka för att se förstoring
Per Otto Adelborg | Den fängslade konungen
Den 24 mars 1809 fördes Gustaf IV Adolf under sträng bevakning från Drottningholm till Gripsholms slott i Mariefred.
Adelborg visar hur han plockar bort alla befälstecken från sin hatt före avfärden.
Nationalmuseum.

« Tillbaka till aktuell söklista


Per Otto Adelborg
1781-1818

Född i Lovisa, Finland. Vid sidan av sin militära karriär, som avslutades med att han blev utnämnd till överstelöjtnant i armén 1814, var han flitigt verksam som tecknare. Känd som upphovsmannen till en serie av tjugoen stycken synnerligen hätska, anonymt utgivna teckningar, Karikatyrer öfver konung Gustaf IV Adolfs regering.

Användning av visade bilder